Make your Business International"A small step, a giant leap"
"Un pequeño paso, un gran salto"
"Un piccolo passo, un grande balzo"
"Um pequeno passo, um grande salto"